Wanneer een logopedist(e) contacteren?

Ik ben toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen logopedisten en verzekeringsinstellingen, dit betekent dat ik de tarieven hanteer die bepaald worden door het RIZIV. Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2024.

  Gewone verzekeringVerhoogde tegemoetkoming
logopedische verstrekking honorariumtegemoetkoming *remgeld *tegemoetkomingremgeld
bilan (onderzoek) per sessie van 30 minuten € 42,75€ 35,25€ 7,50€ 39,75€ 3,00
evolutiebilan € 51,50€ 40,50€ 11,00€ 47€ 4,50
therapiesessie van 30 min.op school€ 34,91€ 28,91€ 6,00€ 32,91€ 2,00
buiten school€ 36,14€ 30,64€ 5,50€ 34,14€ 2,00
therapiesessie van 60 min. € 72,59€ 61,59€ 11,00€ 68,09€ 4,50

Er wordt altijd gestart met een persoonlijk anamnesegesprek en een gericht onderzoek om de eventuele problemen in kaart te brengen. Indien aangewezen kan daarna individuele logopedische therapie opgestart worden.

* Voor de logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV. Die bedraagt ongeveer 75% van het honorarium (of 90% voor mensen met het W.I.G.W.-statuut). Terugbetalingstarieven binnen de aanvullende verzekering worden door de mutualiteiten zelfstandig bepaald en kunnen dus zeer verschillend zijn van mutualiteit tot mutualiteit. Om de voorwaarden van deze aanvullende verzekering te kennen kan u zich dus best informeren bij uw eigen mutualiteit.