DOELGROEPEN

Baby’s en jonge kinderen

  • Eet- en drinkproblemen (prelogopedie)
  • Taalontwikkeling

 

Kinderen

  • Articulatieproblemen (uitspraak, accent, intonatie, toonhoogte)
  • Schisis
  • Slikproblemen
  • Afwijkende mondgewoonten (duimzuigen, habitueel mondademen, tongpersen)
  • Stemproblemen (ademhaling, stembandknobbels, stembandpoliepen, …)
  • Taalproblemen (moeilijk spreken, begrijpen)
  • Leerproblemen op het gebied van lezen, schrijven en rekenen (dyslexie, dysorthografie en dysgrafie, dyscalculie), leren leren
  • Problemen rond aandacht, concentratie en werkhouding (AD(H)D)
  • Vloeiendheidsstoornissen (stotteren)
  • Stoornissen ten gevolge van gespleten lippen, gehemelte of tandkassen
  • Gehoorstoornissen (spraakafzien)
  • Selectief mutisme

 

Volwassenen en jongvolwassenen

  • Verworven spraakstoornissen (dysartrie, vloeiendheidsstoornissen, orthodontische behandeling, Parkinson, Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS), (MS) Multiple Sclerose)
  • Verworven taalstoornissen (afasie)
  • Verworven stemstoornissen (dysfonie, stembandverlamming, laryngectomie, tumor)
  • Slikstoornissen (dysfagie)
  • Taal-,spraak-of stemstoornissen bij het uitoefenen van een beroep of leercontract
  • Geheugenproblemen
  • Gehoorstoornissen (spraakafzien)
  • Selectief mutisme