Wanneer een logopedist(e) contacteren?


Ongeacht de leeftijd kan het altijd nuttig zijn advies in te winnen bij een logopedist als u bijvoorbeeld merkt dat het vragen of opdrachten niet begrijpt, vaak hees is, stottert, klanken weglaat, woorden vervormt, problemen heeft met lezen en schrijven enzovoort.

Bij kinderen is het heel belangrijk de ontwikkeling op de voet te volgen. Hier volgen enkele mijlpalen in de ontwikkeling van de communicatie. In de volgende gevallen kan het nuttig zijn informatie in te winnen bij een logopedist of specialist: Logopedische problemen komen echter niet alleen voor bij kinderen, maar ook bij adolescenten, volwassenen en zelfs bij bejaarden. Al te vaak worden deze problemen nog onderschat, geminimaliseerd of in het ergste geval over het hoofd gezien.

Hier vermeld ik enkele problemen die zeker aandacht verdienen: